Misją naszego teatru jest nieprzerwana realizacja wartościowych projektów artystycznych, które przynoszą satysfakcję naszym widzom

Beneficjentami działalności teatru Scena Polonia są dzieci, młodzież i dorośli. Zaspakajamy ich potrzeby kulturalne i rozbudzamy twórczo. Bezustannie dbamy o dialog z nasza publicznością, proponując jej ciekawy repertuar, w którym znajdują się najważniejsze pozycje literatury polskiej, i światowej.
 
Promowanie kultury i tradycji polskiej w Ameryce poczytujemy sobie za honor i powinność.
 
Poprzez teatr, chcemy wzmacniać tożsamość Polonii amerykańskiej, łączyć pokolenia. Scena Polonia, na stałe współpracuje ze Studiem Teatralnym Modjeska, szkołą, która rzetelnie kształci kolejne pokolenia dzieci i młodzieży.
 
Edukacja teatralna powinna być integralną częścią wychowania we współczesnym świecie. Pozwala ona wychować przyszłego aktywnego, wrażliwego odbiorcę sztuki, a także pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną każdego dziecka.
 
Studio Teatralne Modjeska, to doskonałe zaplecze dla naszego teatru. Studenci wystepując na scenie obok zawodowych aktorów, mogą szlifować swój aktorski warsztat, oraz konfrontować z publicznością.
 
Realizując swoje cele współdziałamy również z placówkami oświatowymi, uczelniami, instytucjami kultury i mediami, inspirujemy do wspólnych działań, a zapraszając do współpracy zespoły zarówno polskie jak i zagraniczne, udowadniamy, iż sztuka nie zna granic!
 
Nasze cele:
Kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez promowanie polskiej kultury, historii, języka, oraz tradycji w USA. Wzbogacenie życia kulturalnego Polonii amerykańskiej o kulturę wysoką, proponując wydarzenia na wysokim poziomie arystycznym Integracja społeczności polonijnej. Utrwalanie związków Polonii z Polską poprzez krzewienie polskiej kultury, historii i języka. Działalność edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych

Kinga Modjeska

Dyrektor Generalny

Aktorka, reżyser, producent, scenarzysta, pedagog

Absolwentka wydziału aktorskiego prestiżowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Second City Improv for Actors w Chicago.

Z Wietrznym Miastem związana od kilku lat. Tu uczy aktorstwa, komunikacji i improwizacji, zarówno w amerykańskich jak i polonijnych ośrodkach edukacyjnych (m.in. John Robert Powers, KCC Success, The Neuro-Linguistic Programming Training Institute of Chicago) W latach 2007-2011 dziennikarka POLSAT2 ,Oblicza Ameryki“, autorka znanego programu „Poezja po 2” nadawanego na falach radia 1490 AM.

W styczniu 2012 roku, wspólnie z Krzysztofem Arsenowiczem, zakłada teatr Scena Polonia. Obecnie Dyrektor Artystyczny Studio Teatralnego Modjeska, oraz aktualny Dyrektor Generalny teatru Scena Polonia.